ใบรับรอง
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:OEKO-TEX Class I
  Number:20.0.34152
  Issue Date:2020-11-19
  Expiry Date:2021-10-31
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:Ikea standard
  Number:27131280
  Issue Date:2020-12-30
  Expiry Date:
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:ISO14001:2015
  Number:19818EK1003R0M
  Issue Date:2018-11-29
  Expiry Date:2021-11-28
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:ISO9001:2015
  Number:19818QK1496R0M
  Issue Date:2018-11-29
  Expiry Date:2021-11-28
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:MSDS
  Number:CANAF2007292301
  Issue Date:2020-05-21
  Expiry Date:
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:
  Number:ZFLJ2900081A
  Issue Date:2020-03-23
  Expiry Date:
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:
  Number:DE20030094
  Issue Date:2020-04-21
  Expiry Date:
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:
  Number:GZIN2012071510PS
  Issue Date:2021-01-05
  Expiry Date:
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:
  Number:ZFLJ2630777A
  Issue Date:2020-06-22
  Expiry Date:
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:
  Number:200127022
  Issue Date:2020-05-20
  Expiry Date:
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:
  Number:SDHL1811026245OT
  Issue Date:2018-12-07
  Expiry Date:
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:ISPA
  Number:1030868
  Issue Date:2014-06-17
  Expiry Date:
 • ประเทศจีน Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd รับรอง
  Standard:SGS-SVHC
  Number:GZHL2104013341OT
  Issue Date:2021-04-23
  Expiry Date:
โพรไฟล์ QC

อุปกรณ์ทดสอบและสิ่งอำนวยความสะดวก

 

ชื่อเครื่อง หมายเลขยี่ห้อและรุ่น ปริมาณ
อุปกรณ์สุ่มตัวอย่าง ไม่มีข้อมูล 1
เครื่องชั่งแบบดิจิทัล ไฮ 100 3
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของผ้าอิเล็กทรอนิกส์ วายจี (L) 026P 1
อุปกรณ์ทดสอบแรงดันไฮโดรสแตติก ไม่มีข้อมูล 1
อุปกรณ์ทดสอบค่า PH ไม่มีข้อมูล 1
การตรวจสอบสี อุปกรณ์ ไม่มีข้อมูล 1

 

 

 

Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd ควบคุมคุณภาพ 0

ชั่งน้ำหนัก

 

Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd ควบคุมคุณภาพ 1

การทดสอบความแข็งแรงและการยืดตัว

 

Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd ควบคุมคุณภาพ 2

การทดสอบความดันที่หยุดนิ่ง

 

Foshan Rayson Non Woven Co.,Ltd ควบคุมคุณภาพ 3

การตรวจสอบสี